...wi璚ej
...wi璚ej
...wi璚ej

» Kredyty i po篡czki zabezpieczone hipotecznie

Kredyty hipoteczne to kredyty, których docelowym zabezpieczniem jest hipoteka, tj.: kredyty mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne, kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotek.

Kredyty i po篡czki hipoteczne udzielane s osobom fizycznym na cele nie zwi您ane bezpo鈔ednio z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz, zawodow lub rolnicz.

Bank mo瞠 udzieli kredytu klientowi indywidualnemu, który spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:

1) posiada pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych,

2) uko鎍zy 18 rok 篡cia,

3) jest wiarygodny i posiada zdolno嗆 kredytow,

4) posiada obywatelstwo polskie lub prawo sta貫go pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,     

5) posiada 廝ód這 dochodów, daj帷e gwarancj ca趾owitej, terminowej sp豉ty kredytu wraz z odsetkami,

6) zaproponuje prawne zabezpieczenia sp豉ty kredytu,

7) posiada miejsce zamieszkania na terenie dzia豉nia banku,

8) z這篡 wymagane przez bank dokumenty. 

 

Kredyt mieszkaniowy mo瞠 by przeznaczony na:

1) budow, rozbudow, przebudow, remont, modernizacj oraz doko鎍zenie budowy nieruchomo軼i mieszkalnej,

2) przebudow pomieszcze  lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

3) nabycie nieruchomo軼i mieszkalnej,

4) przekszta販enie spó責zielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
lub spó責zielczego w豉sno軼iowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,

5) zamian nieruchomo軼i mieszkalnej na inn nieruchomo嗆 mieszkaln,

6) wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowi帷ych w豉sno嗆 zak豉du pracy lub mienie komunalne,

7) ca趾owit sp豉t terminowo obs逝giwanych kredytów zaci庵ni皻ych na cele,
o których mowa w pkt 1-6,

8) refinansowanie nak豉dów poniesionych na cele okre郵one w pkt 1-6,

9) nabycie udzia逝 w nieruchomo軼i mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na ca貫j nieruchomo軼i,

10) inne cele zwi您ane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,

11) cel dowolny – 陰cznie z jednym z celów kredytowania wymienionych w pkt 1-10.

Kredyt mieszkaniowy mo瞠 by udzielony na jeden lub kilka celów, pod warunkiem, 瞠 dotycz one tej samej nieruchomo軼i mieszkalnej.

 

Kredyt konsolidacyjny mo瞠 by przeznaczony na:

1) sp豉t zad逝瞠nia kredytobiorcy w banku lub w innych bankach z tytu逝 kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, po篡czek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych, z zastrze瞠niem, 瞠 ponad 50% kwoty kredytu musi zosta przeznaczona na sp豉t kredytu udzielonego na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych,

2) na dowolny cel konsumpcyjny – do 30% kwoty kredytu, z zastrze瞠niem pkt 1.

 

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny.

 

Po篡czka hipoteczna udzielana jest na cel nieokre郵ony.

 

 

wstecz

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.
start aktulanosci o banku bankomaty kontakt polityka cookies logowanie www.arimr.gov.pl www.bik.pl www.infomonitor.pl www.grupaconcordia.pl www.macif.pl www.bfg.pl www.novum.pl www.visa.pl www.maestrocard.com/pl www.sgb.pl www.nbp.gov.pl www.mrbank.com.pl www.mrbank.com.pl www.grupaconcordia.pl www.nbp.gov.pl www2.krd.pl www.bfg.pl logowanie logowanie dla firm