kontakt z nami: +48 23 692 06 43 bank@bspultusk.pl

KREDYTY

Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR

Preferencyjne linie kredytowe

 

 

z dopłatami ARiMR do oprocentowania:

 

  • RR – na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym
  • Z – na zakup użytków rolnych
  • PR – na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
  • K01 – na wznowienie produkcji – linia inwestycyjna
  • K02 – na wznowienie produkcji – linia obrotowa

 

z częściową spłatą kapitału:

 

  • MRcsk – na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

 

 

Szczegóły na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.html

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolniczą) na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT.

Maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy.

Kredyt unijny SGB

Kredyt unijny SGB przeznaczony na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta.

Wnioskodawcą może być podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie
do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe).

Kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość dofinansowania).

Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.

Udział własny kredytobiorcy minimum 20%.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt udzielany w rachunku bieżącym w formie odnawialnej linii kredytowej. Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 3-krotności średnich miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy za okres ostatnich 12 miesięcy. Każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużanie się do wysokości przyznanego limitu. Kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres bez konieczności spłaty, na wniosek kredytobiorcy, po dostarczeniu dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych.