kontakt z nami: +48 23 692 06 43 bank@bspultusk.pl

KREDYTY

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla klientów prowadzących rejestrowaną działalność gospodarczą (w tym rolniczą) lub zmierzających do podjęcia nowej działalności lub rozwoju już istniejącej.

Kredytem mogą być finansowane nakłady inwestycyjne, mające na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

Minimalny udział własny kredytobiorcy to 20% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolniczą) na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT.

Maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy.

Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR

Preferencyjne linie kredytowe z dopłatami ARiMR do oprocentowania:

  • RR – na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym
  • Z – na zakup użytków rolnychPR – na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
  • K01 – na wznowienie produkcji – linia inwestycyjna
  • K02 – na wznowienie produkcji – linia obrotowa

z częściową spłatą kapitału:

  • MRcsk – na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

 

Szczegóły na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/

Kredyt obrotowy "Dobry Plon"

Kredyt obrotowy "Dobry Plon" przeznaczony dla osób prowadzących gospodarstwa rolne na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, materiału siewnego zbóż, paliwa na cele rolniczne. Warunkiem udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, posiadanie zdolności kredytowej, zawarcie umowy o kredyt.

Kwota maksymalna nie może przekroczyć 1500zł/1 ha użytków rolnych.

Okres kredytowania to maksymalnie 12 miesięcy.

Kredyt unijny SGB

Kredyt unijny SGB przeznaczony na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta.

Wnioskodawcą może być podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie
do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe).

Kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość dofinansowania).

Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.

Udział własny kredytobiorcy minimum 20%.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kredyt udzielany w rachunku bieżącym w formie odnawialnej linii kredytowej.

Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 3-krotności średnich miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy za okres ostatnich 12 miesięcy. Każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużanie się do wysokości przyznanego limitu.

Kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres bez konieczności spłaty, na wniosek kredytobiorcy, po dostarczeniu dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych.

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.