kontakt z nami: +48 23 692 06 43 bank@bspultusk.pl

RACHUNKI BANKOWE

Rachunki bankowe dla Klientów instytucjonalnych

Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków:

 • rachunki bieżące w złotych polskich,
 • rachunki pomocnicze w złotych polskich.

Rachunki te są przeznaczone dla klientów będących:

 • osobą prawna,
 • jednostką samorządu terytorialnego,
 • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną,
 • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zarobkową na własny rachunek.

Rachunki bieżące i pomocnicze przeznaczone są do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością.

Korzyści:

 • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych objęte gwarancją Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
 • możliwość korzystania z kredytów,
 • otwieranie i prowadzenie rachunku lokat terminowych w ramach rachunku,
 • możliwość korzystania z międzynarodowej karty płatniczej,
 • obsługa rachunku przez Internet,
 • informacja o zmianach salda na rachunku przez SMS Banking.

Do wniosku o otwarcie rachunku załącza się dokumenty stosowne do statusu prawnego i rodzaju prowadzonej działalności:

 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON,
 • decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • aktualny dokument urzędowy określający podstawowe dane o wnioskodawcy informujący o jego statusie prawnym np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • koncesje, zezwolenia lub licencje,
 • pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jeżeli nie wynika to ze złożonych dokumentów.
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.