Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla klientów prowadzących rejestrowaną działalność gospodarczą (w tym rolniczą) lub zmierzających do podjęcia nowej działalności lub rozwoju już istniejącej.

Kredytem mogą być finansowane nakłady inwestycyjne, mające na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

  • Minimalny udział własny kredytobiorcy to 20% nakładów inwestycyjnych.
  • Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.