Zastrzeż kartę

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty albo ujawnienia danych karty, niezwłocznie zastrzeż ją w wybrany sposób:

  1. w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Pułtusku;
  2. na całodobowej Infolinii SGB pod numerami:
    • 800 888 888 (bezpłatne połączenie);
    • 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora).