Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pułtusku     

 • Zbigniew Wałachowski - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Gregajtys - Koszykowska - Wiceprezes Zarządu
 • Aleksandra Grzonek - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Pułtusku   

 • Wiesław Światkowski - Przewodniczący Rady
 • Waldemar Łaszczych - Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Leon Gregajtys - Sekretarz Rady
 • Bogusława Ochtabińska - Członek Rady
 • Krzysztof Mossakowski - Członek Rady
 • Stanisława Grabowska - Członek Rady
 • Wojciech Kalinowski - Członek Rady
 • Grzegorz Sawka - Członek Rady
 • Krzysztof Kacprzycki - Członek Rady
 • Anna Rogulska - Członek Rady
 • Waldemar Leśnik - Członek Rady