Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pułtusku     

 • Zbigniew Wałachowski - Prezes Zarządu
 • Halina Piórkowska - Wiceprezes Zarządu
 • Aleksandra Grzonek - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Pułtusku   

 • Waldemar Łaszczych - Przewodniczący Rady
 • Wiesław Światkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Leon Gregajtys - Sekretarz Rady
 • Bogusława Ochtabińska - Członek Rady
 • Alina Karczewska - Członek Rady
 • Stanisława Grabowska - Członek Rady
 • Wojciech Kalinowski - Członek Rady
 • Grzegorz Sawka - Członek Rady
 • Krzysztof Kacprzycki - Członek Rady